Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzatával, az Óbudai Egyetem docensével beszélgettünk arról, hogyan látja a precíziós gazdálkodás hazai helyzetét, milyen üzemmérettől tartja kifizetődőnek a precíziós technológiák alkalmazását, hogyan fejleszthető a gazdálkodók tudása az adatok értelmezése, használata szempontjából.Hogyan látja a precíziós gazdálkodás hazai helyzetét? Mennyire elterjedt ezen gazdálkodási mód vagy egyes résztechnológiáinak alkalmazása a gazdák körében?

A precíziós technológiát alkalmazó gazdaságok száma világszerte növekszik, hazánkban is ez a tendencia látható. Annak ellenére, hogy emelkedik a modern technológiát és digitális eszközöket használó gazdálkodók száma, nem beszélhetünk még a technológia széles körű alkalmazásáról. A gazdálkodási technológia teljes körű átalakítása inkább nagy gazdaságokra jellemző. A résztechnológiák, mint pl. szenzorokkal felszerelt erő- és munkagépek bevezetése, a mezőgazdaság teljes vertikumában előfordul, ami jó alapot jelenthet a precíziós gazdálkodás terjedéséhez.

precíziós technológia
A precíziós technológiát alkalmazó gazdaságok száma világszerte növekszik – fotó: AXIÁL Kft.

Az új technológia iránti érdeklődés a szemléletváltásra utal, azonban a legtöbb esetben a gazdák óvatosak, és inkább a régi, bevált megoldásokat választják a számukra bizonytalannak tűnő új helyett.

A technológia széles körű bevezetéséhez, alkalmazásához szükséges, megfelelő tudományos háttér még nincs kellően megalapozva. A precíziós megoldások bevezetését elősegítő tevékenységek fontos elemei az oktatások, a műhely jellegű rendezvények szervezése és a technológia népszerűsítése lehetnek.

A gazdák saját bőrükön tapasztalják, hogy nem elég csak a technológiát megvenni, annak működtetéséhez, eredményes használatához a szaktudás elengedhetetlenül szükséges. Ennek hiánya ugyanis komoly gátat jelent a technológia terjedésében.

Ön milyen üzemmérettől tartja kifizetődőnek a precíziós technológiák alkalmazását?

A szakemberek a 200 hektáros területet tekintik „küszöb” méretnek, de ezt nem lehet ilyen egyértelműen meghatározni, hiszen a befektetett pénz visszatérülési ideje sok tényezőtől függ, mint pl. a területi adottságoktól, a termesztett növénytől, stb. Szerintem ennél kisebb területen is jövedelmező lehet a technológia vagy a technológia egyes elemeinek alkalmazása.

A precíziós gazdálkodásban a kezelési egységek meghatározása a táblán belüli variabilitás-térképezésen alapszik. A jelenleg elérhető szenzorokkal például nemcsak a 100-200 hektáros táblák heterogenitását tudjuk mérni, hanem akár a 10-20 hektáros területekét is, ami a menedzsmentzónák kialakításához használható fel, és ha nem is precíziós, de differenciált kezelések bevezetéséhez már alkalmas.

variabilitás térképezés
A precíziós gazdálkodásban a kezelési egységek meghatározása a táblán belüli variabilitás-térképezésen alapszik – fotó: AXIÁL Kft.

Milyen távérzékelési technológiák léteznek, és melyek ezeknek az alkalmazási területei a mezőgazdaságban? Milyen megoldások segítik a precíziós gazdálkodókat a döntéshozatali folyamatban?

Erre a kérdésre röviden válaszolni nehéz, de a felhasználók oldaláról megközelítve az egyik fontos szempont az adatokhoz való hozzáférés. Az adatnyerési technológiák rohamosan fejlődnek, és ennek köszönhetően egyre növekvő mennyiségű és minőségű adatokat biztosítanak a felhasználók számára. Jelenleg akár félméteres felbontású (részletességű) műholdas képek elérhetőek, melyek már rendkívül részletes információval szolgálnak. Az ilyen felvétel megrendelése azonban komoly költséggel jár. Külföldön már van példa olyan agrárszolgáltatásra, amely szuper nagyfelbontású, ám fizetős adatnyerésen alapul.

A tanácsadások és az alkalmazások döntő többsége szabad forrású földmegfigyelő rendszerek adatait használja.

Jelenleg nem az adatnyerés a kihívás, hanem az adatok kiértékelése, vagyis maga az információ kinyerése.

A nem megfelelő osztályozási és elemzési módszerek alkalmazása pontatlan, sőt hamis eredményt adhat, ami a döntéshozatalt és technológia eredményességet negatívan befolyásolja, vagyis kudarccal végződhet. Itt újra szeretném kiemelni a szaktudás fontosságát!

A távérzékelési adatok eredményes osztályozásához nemcsak távérzékelési, térinformatikai ismeretek szükségesek, de rendkívül fontosak az agrárismeretek is. A termesztett növények spektrális tulajdonságai a növényfajtól, a növényzet állapotától és fejlettségétől függenek. Ez lehetőséget ad a különböző növénykultúrák térképezésére, az állományukban bekövetkezett fejlettségi eltérések kimutatására.

Ezek a mérések önmagukban is értékesek a mezőgazdaság számára, és gyakran a távérzékelési adatok tematikus kiértékelésének célját képezik, de egyben alapvető információként használhatók fel pl. a termésbecslési modellekben.

Az eddigi tapasztalatok alapján a távérzékelés fontos adatforrásnak bizonyult a talajdegradáció felmérésében vagy az aszály és ár-, illetve belvízmonitoringban, vagy az egyéb stresszhatások kimutatásában.

mezőgazdasági drón
A drónok egyre nagyobb teret hódítanak – fotó: Agroinform.hu

Néhány évvel ezelőtt a távérzékelési adatnyerésben új hordozóeszközök jelentek meg, melyek – köznapi nyelven drónokként – egyre nagyobb teret hódítanak. Az ún. pilóta nélküli légi járművek (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) – a repülési céltól függően – több típusú adatrögzítő kamerával szerelhetők fel. Jelenleg a látható tartományban működő (RGB) kamerák mellett lehetőség van az infravörös és multispektrális szenzorok használatára. Az utóbb időben az első hiperspektrális kamerás kísérletekről is beszámol a szakirodalom.

Alkalmazhatók továbbá olyan speciális szűrök, amelyek a vegetáció biológiai aktivitásának méréséhez szükséges adatokat, vagyis csak a látható vörös és a közeli infravörös energiához kapcsolódó adatokat engedik át. A pilóta nélküli légi járművek alkalmazásával rendkívül nagy térbeli felbontású (3-5 cm) képalkotásra van lehetőség.

A dróntechnológia a jövőben a precíziós mezőgazdasági döntéshozatalban, a táblán belüli heterogenitás felmérésében és a helyspecifikus gazdálkodás megtervezésében tölthet be fontos szerepet.

Itt mindenképpen meg kell említeni a permetező UAV-technológiát, ami ugyan kísérleti stádiumban van még, de segítségével nemcsak a permetezés eredményességét lehet növelni, hanem a környezetterhelést is nagymértékben lehet csökkenteni. A technológiában rejlő lehetőségeket a piac ismeri, azonban gyakorlati alkalmazását megnehezíti az a tény, hogy az UAV-repülések engedélyhez vannak kötve. Az időben gyorsan lezajló folyamatok megfigyelésében ez problémát jelent.

UAV technológia
Nagy lehetőségek rejlenek a permetező UAV-technológiában – fotó: Agroinform.hu

Létezik még egy ún. aktív távérzékelési – mint pl. RADAR vagy LIDAR – technológia is, amelyek szerepe alapvetően a talajnedvesség-mérésben vagy a belvíz-feltérképezésben, illetve a növényzetállapot vizsgálatában is hasznos lehet, például egy jégkárfelmérésben. LIDAR-technológiával részletes domborzati modellek állíthatók elő, de jelenleg a mezőgazdaságban igen ritka az ilyen jellegű alkalmazás.

Mit nevezhetünk alapszintnek vagy az első lépésnek az ilyen technológiák alkalmazásában?

A fenntartható földhasználat részének tekinthető precíziós mezőgazdasági technológia bevezetésének egyik alapfeltétele egy korszerű, naprakész információs rendszer kialakítása, amely a haszonnövény termesztési területéről, a talaj és a növény állapotáról, annak fejlődéséről szolgáltat információkat. Ilyen jellegű információs rendszer felállításához nélkülözhetetlen a modern adatnyerési és elemzési technológiák alkalmazása.

A távérzékelés a leghatékonyabb eszköz a földfelszín felmérésében és változásainak nyomon követésében. Természetesen itt nem szabad elfelejtkezni a terepen végzett mérésekről és az ezekből levezetett térképekről, mint pl. a talajminták eredményeiről, a talajszkennelési vagy a kombájn adatairól. Véleményem szerint megfelelő szintű (tábla- és táblán belüli), megbízható adatbázis tekinthető kiindulási alapnak. Ez azonban nem elég a precíziós gazdálkodás bevezetéséhez.

Az adatok interpretációja és az így nyert információk beépítése a döntési folyamatokba átfogó tudást vagy megbízható tanácsadást igényel.

drónos adatgíűjtés
Az adatgyűjtés az első lépés lehet, ezt követi az adatok feldolgozása és felhasználása – fotó: Agroinform.hu