Adatok 2022 júliusa és augusztusa között

A műtrágya értékesítés 2022 VII–IX. hónapjaiban az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest 44 százalékkal csökkent. A legjelentősebb visszaesés a szuperfoszfát és a MAP esetében történt. A legnagyobb kereslet volumenben a mészammon-salétrom (MAS) és az NPK 15:15:15 iránt volt a tárgyidőszakban. A harmadik negyedéves értékesítés 63 százalékát ez a két termék adta. Az értékesítési árak a megfigyelt időszakban 2,4–3,6-szeresére emelkedtek 2021 harmadik negyedévéhez mérten. A növényvédő szerek esetében a 2022. VII–IX. havi adatok alapján megállapítható, hogy a megfigyelt termékekből 40 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.

A tárgynegyedévben a legtöbbet a Gardoprim Plus Goldból, Force 1,5 G-ből és Roundup Megából adták el a kereskedők.

Ez a három termék tette ki az összes értékesítés 60 százalékát. A vizsgált termékek értékesítési átlagára nőtt a tárgyidőszakban az előző év harmadik negyedévéhez képest, a Successor T kivételével. A Fozát 480 ára 2,6-szeresére, míg a Roundup Megáé 2,5-szeresére emelkedett. A legkisebb árnövekedés a Force 1,5 G esetében történt, a Pulsar 40 ára pedig nem változott.

Mezőgazdasági gépek és eszközök 2022 első félév

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 165,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2022 első hat hónapjában a géppark megújítására. Ez a forgalom 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. A gazdálkodók 42,5 milliárd forintot fordítottak alkatrészekre, ami 22 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest.

A növényvédőszerek esetében a 2022. VII–IX. havi adatok alapján megállapítható, hogy a megfigyelt termékekből 40 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.

A növényvédő szerek esetében a 2022. VII–IX. havi adatok alapján megállapítható, hogy a megfigyelt termékekből 40 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Kép: AKI


Mezőgazdasági inputok 2022. július havi forgalma

2022 júliusában a műtrágya értékesített mennyisége visszaesett a nyári szezonnak köszönhetően, ráadásul még az elmúlt év júliusi forgalmától is több mint 40 százalékkal maradt el. A megfigyelt termékek közül a szuperfoszfát iránt volt a legkisebb a kereslet, 2021 júliusához mérten 60 százalékkal lett alacsonyabb. Ezzel szemben 2022 júniusában a szárazság miatt még fokozott volt a szuperfoszfát iránti érdeklődés a kedvező élettani hatásai miatt.

A legtöbbet mészammon-salétromból adtak el a forgalmazók a tárgyhónapban, a második helyen az NPK 15:15:15 végzett. A teljes havi értékesítés 63 százalékát az előbbi két termék adta.

A vizsgált termékek értékesítési átlagárai a tárgyhónapban vegyesen mozogtak, de már inkább csökkentek az egy hónappal korábbihoz mérten. A kereslet visszaesése az értékesítési árak kismértékű csökkenését eredményezték. A legnagyobb áremelkedés a kálium-klorid esetében történt (+10 százalék), a szuperfoszfát ára a 2022. júniusi erőteljes emelkedés után 40 százalékkal csökkent. A megfigyelt termékek értékesítési árai az elmúlt év júniusához viszonyítva nagyjából 2,4–3,5-szer lettek magasabbak. A legnagyobb mértékben a Nitrosol, DAM és a kálisó ára emelkedett.

A vizsgált termékek értékesítési átlagára nőtt a tárgyidőszakban az előző év harmadik negyedévéhez képest, a Successor T kivételével.

A vizsgált termékek értékesítési átlagára nőtt a tárgyidőszakban az előző év harmadik negyedévéhez képest, a Successor T kivételével. Kép: Pixabay

Növényvédő szerek forgalma 2022 júliusában

2022 júliusában a növényvédő szerek iránti kereslet volumenben a szezonalitásnak megfelelően visszaesett, 55 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák az egy hónappal korábbihoz mérten. A tárgyhavi forgalom tavaly júliushoz viszonyítva is jócskán elmaradt, 44 százalékkal kevesebb fogyott a növényvédő szerekből.

Ez nagyon valószínű, hogy az aszályos időjárásnak is köszönhető, hiszen a nagy melegben rengeteg kórokozó és kártevő meg sem jelenik a növénykultúrákban, vagy csak nagyon kis egyedszámban.

A tárgyhavi értékesítés során Fozát 480-ból (gyomirtó), Kumulus S-ből (gombaölő) és Force 1,5 G-ből (rovarölő) adták el a legtöbbet. Ezek a termékek a havi forgalom 75 százalékát tették ki. 2021 júliusában is ugyanebből a három termékből vásárolták a legtöbbet. Gombaölőkből és gyomirtókból közel 50-50 százalékkal volt kisebb a forgalom, a rovarölőké pedig a negyedére esett vissza 2022 hetedik havában, mint egy hónappal korábban. A gombaölők és a gyomirtók forgalma a tárgyhónap és az előző év ugyanazon hónap összehasonlításban mintegy a felére mérséklődött, a rovarölőké nem változott.

2022 júliusában a növényvédő szerek iránti kereslet volumenben a szezonalitásnak megfelelően visszaesett, 55 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák az egy hónappal korábbihoz mérten.

2022 júliusában a növényvédő szerek iránti kereslet volumenben a szezonalitásnak megfelelően visszaesett, 55 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák az egy hónappal korábbihoz mérten. Kép: AKI

Árak

A tárgy havi értékesítési árak a műtrágya árakhoz hasonlóan csökkenni kezdtek a legtöbb termék esetében az egy hónappal korábbihoz képest. Ezeknél a termékeknél átlagosan 4-5 százalékkal mérséklődtek az árak, ezzel szemben a Mospilan 20 SG ára 40 százalékkal emelkedett. A 2021. júliusi árakhoz képest az átlag árak a tárgyhónapban egyértelműen emelkedtek, a Fozát 480 és a Roundup Mega árának erőteljes (2,6-2,7-szeres) növekedése mellett az árak 7–40 százalékkal lettek magasabbak.

Mezőgazdasági inputok 2022. augusztus havi forgalma

2022 augusztusában műtrágyából 67 százalékkal ugyan többet értékesítettek júliushoz képest, azonban a forgalom az elmúlt év azonos időszakához mérten a felére esett vissza. A megfigyelt termékek közül a tárgyhónapban a mészammon-salétrom és az NPK 15:15:15 iránt volt a legnagyobb a kereslet. 2021 augusztusához viszonyítva az előbbi termék forgalma a harmadára mérséklődött, míg az utóbbié alig csökkent. A teljes havi értékesítés 60 százalékát ez a két termék adta. Az ammónium-nitrát értékesített mennyisége már tavaly nyáron is jóval kevesebb volt, mint a korábbi évek ezen időszakában, azonban az idei év augusztusában ez a volumen a tizedére esett vissza.

Árak

A vizsgált termékek értékesítési átlagárai a tárgyhónapban a karbamid kivételével tovább emelkedtek (1,6–10,9 százalékkal az egy hónappal korábbihoz mérten). A megfigyelt termékek értékesítési árai az elmúlt év augusztusához viszonyítva nagyjából 2,4–3,2-szer lettek magasabbak. A legnagyobb mértékben a Nitrosol, DAM, a kálisó és a szuperfoszfát ára emelkedett.

Növényvédő szerek forgalma 2022 augusztusában

A növényvédő szerek iránti kereslet volumenben 7,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy hónappal korábbihoz mérten. A tárgyhavi forgalom tavaly augusztushoz viszonyítva pedig 60 százalékkal maradt el az aszályos időjárásnak is köszönhetően. A tárgyhavi értékesítési árak csökkentek a legtöbb termék esetében az egy hónappal korábbihoz képest. A termékek árai 0,2–18 százalékkal mérséklődtek, a legnagyobb mértékben a Mospilan 20 SG-é. Egy hónappal korábban ennek a terméknek az ára 40 százalékkal nőtt. A tárgyhónapban a Thiovit Jet ára pedig 44 százalékkal lett magasabb. A 2021. augusztusi árakhoz képest az átlagárak a tárgyhónapban – a Pulsar 40 és a Succesor T kivételével – emelkedtek. A Fozát 480 és a Roundup Mega árának erőteljes (2,4-szeres) növekedése mellett 5,8–33,7 százalékkal lettek magasabbak.

A növényvédő szerek iránti kereslet volumenben 7,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy hónappal korábbihoz mérten.

A növényvédő szerek iránti kereslet volumenben 7,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy hónappal korábbihoz mérten. Kép: Wikimedia

Mezőgazdasági inputok 2022. szeptember havi forgalma

2022 szeptemberében augusztushoz képest 40 százalékkal többet értékesítettek a megfigyelt műtrágyákból, azonban a forgalom 40 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbihoz hasonlítva. A tárgyhó napban a mészammon-salétrom (MAS) és a karbamid iránt volt a legnagyobb a kereslet. A teljes havi értékesítés 67 százalékát ez a két termék adta. A 2021. szeptemberi kereslethez viszonyítva a MAP és a szuperfoszfát értékesített volumene csökkent a leginkább, az előzőé a negyedére, míg az utóbbié a hetedére. Ezzel szemben a Nitrosol, a DAM és a karbamid forgalma másfél-, illetve a négy és félszeresére nőtt.

Árak

A vizsgált termékek értékesítési átlagárai – az ammónium-nitrát kivételével – az egy hónappal korábbihoz mérten a tárgyhónapban tovább emelkedtek (4,2–30,7 százalékkal). A legnagyobb mértékben a mészammon-salétrom ára nőtt. A megfigyelt műtrágyák értékesítési árai az elmúlt év szeptemberéhez viszonyítva mintegy 2,3–3,8-szer lettek magasabbak. A legnagyobb mértékben a MAS, a Nitrosol, a DAM, és a szuperfoszfát ára emelkedett.

2022 szeptemberében augusztushoz képest 40 százalékkal többet értékesítettek a megfigyelt műtrágyákból, azonban a forgalom 40 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbihoz hasonlítva.

2022 szeptemberében augusztushoz képest 40 százalékkal többet értékesítettek a megfigyelt műtrágyákból, azonban a forgalom 40 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbihoz hasonlítva. Kép: AKI

Növényvédő szerek forgalma 2022 szeptemberében

2022 szeptemberében a növényvédő szerek iránti kereslet volumenben 44 százalékkal volt magasabb az egy hónappal korábbihoz mérten. A gombaölők forgalma a kétszeresére, a rovarölőké a négyszeresére nőtt, míg a gyomirtóké harmadával csökkent. A tárgyhavi eladások az előző év szeptemberéhez viszonyítva 21 százalékkal csökkentek. Ebben az összehasonlításban a gombaölők értékesített volumene 14 százalékkal, míg a rovarölőké közel az ötszörösére nőtt, a gyomirtóké a harmadára esett vissza.

Árak

A tárgyhavi értékesítési árak vegyesen mozogtak az egy hónappal korábbihoz képest. A legnagyobb ár emelkedést a Pulsar 40 könyvelhette el (+18,2 százalék), míg a Pictor SC ára mérséklődött a leginkább (–4,4 százalék). A 2021. szeptemberi árakhoz képest a tárgyhónapban elsősorban a gombaölők és a gyomirtók átlagárai emelkedtek, a rovarölőké sokkal kisebb mértékben változott. A Roundup Mega árának 2,4-szeres növekedése mellett a legtöbb termék ára átlagosan 20–30 százalékkal lett magasabb.

Mezőgazdasági inputok 2022. VII–IX. havi forgalma

A műtrágya-értékesítés 2022 VII–IX. hónapjaiban az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest 44 százalékkal csökkent. A legnagyobb visszaesés a szuperfoszfát és a MAP esetében történt. A szuperfoszfát kereslete a hatodára, míg a MAP-é a harmadára esett vissza. Egyedül a karbamid iránt volt intenzív az érdeklődés, ebből a termékből közel 4,5-szer többet adtak el a forgalmazók, mint 2021 3. negyedévében. Az ammónium-nitrát és a mészammon-salétrom (MAS) forgalma is jóval több mint a felével visszaesett, az értékesítési áruk pedig megközelítette a karbamidét. A legnagyobb kereslet volumenben a mészammon-salétrom (MAS) és az NPK 15:15:15 iránt volt a tárgyidőszakban. A harmadik negyedéves értékesítés 63 százalékát ez a két termék adta. Az értékesítési árak a megfigyelt időszakban 2,4–3,6-szeresére emelkedtek 2021 harmadik negyedévéhez mérten.

Növényvédő szerek forgalma 2022 VII–IX. hónapokban

A növényvédő szerek esetében a 2022. VII–IX. havi adatok alapján megállapítható, hogy a megfigyelt termékekből 40 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Még annak ellenére is, hogy a megfigyelt szerek száma a múlt évben jóval kevesebb volt, mint a tárgyidőszakban. A gombaölők közül a Caramba Turbo értékesített volumene nőtt az előző év bázisidőszaka és a megfigyelt tárgyidőszak összehasonlításban, a Falcon Proé lényegében nem változott. A rovarölők közül a Force 1,5 G forgalma több mint a duplájára nőtt, a Karate Zeoné nem módosult.

A gombaölők közül a Caramba Turbo értékesített volumene nőtt az előző év  bázisidőszaka és a megfigyelt tárgyidőszak összehasonlításban.

A gombaölők közül a Caramba Turbo értékesített volumene nőtt az előző év bázisidőszaka és a megfigyelt tárgyidőszak összehasonlításban. Kép: Pexels

Gyomirtók

A gyomirtók iránti igény 2022 harmadik negyedévében jócskán elmaradt a tavalyi év azonos időszakához mérten, ez az idei év igen aszályos nyarának volt elsősorban köszönhető. A Fozát 480 és a Roundup Mega értékesítése mintegy a harmadára esett vissza az előző időszakhoz képest.

A Gardoprim Plus Gold forgalma ezzel szemben a négyszeresére nőtt, illetve a Lumax SE és a Pulsar 40 iránti kereslet is jóval nagyobb volt.

A tárgynegyedévben a legtöbbet a Gardoprim Plus Goldból, Force 1,5 G-ből és Roundup Megából adták el a kereskedők. Ez a három termék tette ki az összes értékesítés 60 százalékát. A vizsgált termékek értékesítési átlagára nőtt a tárgyidőszakban az előző év harmadik negyedévéhez képest, a Suc cessor T kivételével. A Fozát 480 ára 2,6-szeresére, míg a Roundup Megáé 2,5-szeresére emelkedett. A legkisebb árnövekedés a Force 1,5 G esetében történt, a Pulsar 40 ára pedig nem változott.

Mezőgazdasági gépek 2022. I. fél évi forgalma

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 165,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2022 első hat hónapjában a géppark megújítására. Ez a forgalom 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. A gazdálkodók 42,5 milliárd forintot fordítottak alkatrészekre, ami 22 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest.

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 165,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2022 első hat hónapjában a géppark megújítására.

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 165,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2022 első hat hónapjában a géppark megújítására. Kép: AKI

Mit vettek?

A mezőgazdasági termelők továbbra is az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 62 százalékát tette ki, ami 5 százalékpontos növekedés 2022 első ne gyedévéhez képest. A teljes értékesítésen belül a vezérgépek közül a traktorok 34, a gabonakombájnok pedig 16 százalékos részarányt képviseltek. 2022 első fél évében az egy évvel korábbi időszakhoz képest 502-vel több, azaz 1950 új kerekes traktor talált gazdára 56,2 milliárd forint értékben. Közöttük a legnagyobb részarányt az 50–100 LE-s könnyű univerzális, valamint a 101–140 LE-s kategória képviselte 27-27 százalékos részaránnyal. Az önjáró rakodók értékesítése 40 százalékkal nőtt a 2022. január–júniusi időszakban a bázisidőszakhoz képest, ami 338 rakodógép eladását jelentette.

A gabonakombájn-piac jelentősen bővült, 2022 tárgyidőszakában 220 új arató-cséplő gép került a gazdálkodókhoz 26,8 milliárd forint értékben. Legnagyobb darabszámban (2783) a különböző talajművelő gépekre volt igény, melyekből 15 százalékkal nőtt az értékesítés 2022. I. fél évében az egy évvel korábbi eladásokhoz viszonyítva. A gyümölcs- és szőlőápolás gépei iránti igény idén júniusig 82 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az öntözőgépek eladása jelentősen növekedett, 2022 első hat hónapjában 4,9 milliárd forint nagyságrendben értékesítettek lineáris, körforgó rendszerű, csévélődobos és csepegtető öntözőberendezéseket, míg egy évvel korábban 3,1 milliárd forint értékben.

(Forrás: AKI, Kép forrása: AKI)