A leginkább „nemszeretem” feladat, az adminisztráció, amit azonban ennek ellenére sem hagyhatunk el. A nak.hu cikksorozatának nyolcadik részéből kiderül, hogy milyen adminisztrációs feladatokkal kell megbirkózni a légi/drónos növényvédelem során.

Amikor valaki megvásárol egy – kizárólag érvényes típusminősítéssel rendelkező – permetező drónt, első dolga a felelősségbiztosítás megkötése legyen! Ez nem csak a permetező eszközökre kötelező, hanem bármely pilóta nélküli légijárműre, kivéve a 250 gramm tömeget meg nem haladó, rekreációs célú eszközöket.

A felelősségbiztosítással rendelkező UAS-t, valamint az üzemben tartót nyilvántartásba kell vetetni a közlekedési hatóságnál. Az ehhez szükséges űrlapok elérhetők a www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/dokumentumtar oldalon. Külön nyomtatvány szól a természetes személynek és a jogi személynek, nyilvántartásba vételhez, módosításhoz vagy éppen a törléshez.

A növényvédelmi jogszabályok további nyilvántartásba vételi feladatot rónak az üzembentartóra: a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz is be kell jelentkezni, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarához is – amennyiben nem csak saját célra kívánja használni a permetező drónt, hanem növényvédelmi szolgáltatást is kíván végezni.

drón

A leginkább „nemszeretem" feladat, az adminisztráció, amit azonban ennek ellenére sem hagyhatunk el – fotó: pixabay.com

A nem kevés képzést elvégző növényvédelmi drónpilóta akkor kezdheti meg ezen tevékenységét, ha bejelentkezett a Nébih növényvédelmi drónpilóta nyilvántartásába. A bejelentkezés feljogosít a tevékenység végzésére, nem kell külön kék könyvet vagy bármilyen más igazolványt kiváltani, valamint a hatóság számára elérhetőek lesznek a növényvédelmi drónpilóták, ami nagyban megkönnyíti a folyamatos kapcsolattartást. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a Nébih honlapjáról, és beküldhető a venyvedelem@nebih.gov.hu címre.

Következő lépés a műveleti engedély megszerzése (vagy a LUC – könnyű UAS üzemben tartói tanúsítvány). Ez minden speciális kategóriába tartozó művelethez kötelező. Mint írják, a növényvédő szer légi kijuttatása eredetileg engedélyköteles kategória lett volna, az Európai Légiközlekedési Ügynökség (EASA) által adott könnyítésnek köszönhető, hogy az enyhébb és egyszerűbb „speciális” kategóriába került. A műveleti engedély beszerzése a drón üzemeltetőjének a feladata. A kérelem összeállítás nem egyszerű feladat – ebben (is) tud segítséget nyújtani a www.legter.hu!


A légi növényvédelmi kezeléseket adott évre előre meg kell tervezni és benyújtani a kormányhivatalhoz. Ez az ún. kijuttatási terv, amely elkészítése a növényvédelmi szakirányító (növényorvos) feladata, és az első tervezett repülés előtt legalább 30 nappal kell elkészíteni.

Az engedélyezett kijuttatási terv alapján végzett légi növényvédelmi tevékenységet megelőző munkanap 9 óráig be kell jelenteni a kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának, ez is a növényvédelmi szakirányító feladata.

Mielőtt bárki felkiáltana, hogy egy évre hogyan lehet – a nak.hu már jelzi is, hogy el lehet térni a jóváhagyott kijuttatási tervtől, sőt, kijuttatási terv nélkül is lehet repülni, mindkét esetben egy bejelentést kell tenni a Növény- és Talajvédelmi Osztályra, ami megint csak a növényvédelmi szakirányító feladata.

A növényvédelmi drónpilóta eközben a mydronespace alkalmazáson keresztül bejelöli az általa használni kívánt légteret, és aláírásával igazoltan átveszi a növényvédelmi szakirányítótól az alábbi három dokumentumot:

  • munkatérkép – ez jelöli a kezelni szándékozott területet, az érzékeny kultúrákat, akadályokat, veszélyeket, és védőtávolságokat. Ez alapján kell megtervezni a drón repülési útvonalát, és ez segíti a repülésfigyelő személy munkáját is, éppen ezért ez a munkatérkép két példányban kerül átadásra
  • felhasználási utasítás – a kijuttatott készítmény helyi viszonyokhoz igazított felhasználási előírása
  • kijuttatási tervet engedélyező határozat vagy bejelentés másolata

Amennyiben ezeket megkapta a drónpilóta, és a terület levegőből történő megmunkálásnak feltételei fennállnak, mindezen tényeket rögzíti a repülési naplóba. Ide kell bejegyezni továbbá óránként a meteorológiai mérések eredményét, valamint az esetlegesen felmerült rendkívüli eseményeket. A repülési naplót és mellékleteit (munkatérkép, felhasználási utasítás, határozat vagy bejelentés másolati példánya) 3 évig meg kell őrizni.

Elsőre furcsának tűnhet az az – európai uniós – előírás, hogy a szórófejek nyitásának és zárásának adatait (koordinátáit) szintén rögzíteni kell és ezeket letölthető adatként 3 évig meg kell őrizni. Ennek egy elsodródás vagy már káresemény kivizsgálása során van jelentősége – reméljük senkinek nem lesz rá szüksége!

A permetezési napló vezetése már utólagos feladat, és a drónpilótát nem érinti, ezért most nem is kerül részletezésre – olvasható a nak.hu cikkében.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a permetező drón, mint növényvédő szer kijuttató berendezés, időszakos (3 éves) műszaki felülvizsgálatra kötelezett. A növényvédelmi drónpilóta pedig 2 évente vizsgával záruló továbbképzést köteles teljesíteni.

Látható, hogy a rendelkezések összetett és mindenre kiterjedő adminisztrációt írnak elő. Vegyük figyelembe azonban, hogy egy jól megtervezett és jól kivitelezett, előírásszerű tevékenység során az adminisztráció egyfajta védelmet is jelent, vita (káresemény) során ezzel tudja bizonyítani eljárásának helyességét a növényvédelmi drónpilóta és a növényvédelmi szakirányító! – írja a cikk szerzője.