Az aktuális agrártámogatási rendszerben az alábbiak bírnak kiemelt jelentőséggel:

 • Fontos szempont a pénzügyi megalapozottság, értékesítési biztonság bemutatása pl.: (termelői együttműködés, tartós beszállítói kapcsolat), illetve, hogy milyen digitális tartalommal rendelkezik a pályázat, a leendő fejlesztés.
 • Egyszerűsített kiválasztás lesz az alacsonyabb támogatási összeg esetében, egyszerűsített költségelszámolást fognak alkalmazni pl. ültetvénytelepítés esetében.
 • A kis és a nagy projektek külön felhívásban jelennek meg.
 • Az alap támogatásintenzitás 50%, de számos egyéb tényező alapján ítélhetnek meg magasabb intenzitást is: fiatal mezőgazdasági termelő +15%, termelői együttműködés+10%. Új elem, hogy gazdaságátadás esetén is + 15%-os intenzitásnövekedés jár. Ökológiai gazdálkodás esetében +10%-kal lehet magasabb a támogatás. Összesen legfeljebb 65%-ot lehet realizálni.

 • 65% feletti támogatás intenzitás lehetősége beruházások esetében akkor esélyes, ha nem termelő beruházásról van szó, fiatal gazda a pályázó vagy öntözésfejlesztési, katasztrófa-helyreállítási tevékenységeket tartalmaz a projekt.
 • Változás a VP-hez képest, hogy az előlegigénylés szabályai kedvezőbbek, illetve a minimális 6 ezer euró STÉ és 50%-os mezőgazdasági árbevétel helyett 10 ezer euró STÉ a minimális üzemméret és 40%-os a minimális mezőgazdasági árbevétel. Szintén lényeges változás, hogy nincs bázislétszámtartási kötelezettség (hogy ez miért fontos, arról korábban dr. Feldman Zsolt államtitkárral beszélgettünk).

Hirdetés

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Kilenc pályázati felhívás már megjelent, további 10 felhívás tartalma megismerhető, mert társadalmi egyeztetésen vannak a pályázati felhívások.

További pályázati felhívások, amelyek előkészítés alatt vannak:

 • Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatás
 • Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatás, szakmaipolitikai célok elérést támogató innovációk
 • Földhasználat-váltást elősegítő beruházások és azok fenntartása
 • Erdészeti génmegőrzés támogatása
 • Erdőtelepítés és fásítás támogatása
 • EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása
 • Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása
 • Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása
 • Egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása
 • A KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések megszervezésének támogatása

Üvegházak korszerűsítésére is lesz lehetőség az új pályázat keretében – Fotó: pixabay

Kidolgozás alatt lévő pályázati felhívások

Jelenleg több pályázati felhívás is kidolgozás alatt van, az alábbiakban a kertészeti és a precíziós pályázat kapcsán most tudható részletekről számolunk be.

1. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása

Célja: növényházak, üvegházak, hűtőházak, zöldség- és burgonyatárolók építésének, korszerűsítésének, valamint a post harvest fejlesztések támogatása.

A rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd forint.


Támogatás mértéke: maximum 5 milliárd forint/projekt.

A támogatás intenzitása az 1. célterület vonatkozásában az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a, a 2. célterület esetében pedig 50% vagy 70% annak függvényében, hogy a korszerűsítés az energiahatékonyságot vagy a megújuló energiaforrások hasznosítását tűzi-e ki célul.

Az 1. célterület esetében támogatható tevékenységek:

 • kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése (pl. új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése, meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése);
 • kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése (pl. új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése);
 • betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (pl. válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek);

2. Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Célja: magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása, az innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése

Rendelkezésre álló forrás: 25,2 milliárd forint.

A támogatás mértéke: maximum 500 millió forint/projekt.

A támogatási intenzitás az 1. célterület (ültetvénytelepítés) esetében az összes elszámolható költség 50%, a 2. célterület (öntözésfejlesztés) esetében 50%, de meglévő öntözőrendszerek felújítása esetében 70%.

Támogatható tevékenységek:

- gyümölcstermő ültetvények telepítése

- 10 évnél nem öregebb gyümölcstermű ültetvény korszerűsítése

- borszőlő ültetvények telepítése

- évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

3. Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása

A "Mezőgazdasági üzemek digitálisátállásának támogatása" (precíziós pályázat) esetében a kedvezményezettekkel szemben elvárás a minimum 10 ezer euró STÉ és a legalább 40%-os mezőgazdasági árbevétel. A rendelkezésre álló forrás 100 milliárd forint, a támogatás mértéke maximum 250 millió forint/projekt lesz.

A precíziós pályázattal a talajvédelmi célok elérése felé is haladni kell majd – Fotó: pixabay

A pályázati felhívás több nagyívű célt is megfogalmaz majd a jelenlegi információk szerint. Fontos lesz, hogy a beruházások eredményeképpen

 • javuljon az agrárvállalkozások üzemi eredménye,
 • meg tudjanak felelni a növekvő nyomonkövethetőségi és fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettségnek,
 • racionalizálni, adott esetben csökkenteni lehessen a felhasznált inputanyagok (növényvédőszerek, műtrágyák, gázolaj, stb.) mennyiségét,
 • csökkenthető legyen az ammónia és ÜHG kibocsátás, a felszíni és felszínalatti vizek terhelése,
 • javuljon a talajállapot.

A fejlesztéseknek a klímaváltozás okozta termőhelyi változások mérsékléséhez való hozzájárulást és az adaptációs képesség (alkalmazkodás) javítását is meg kell célozniuk.

A felhívás keretében lehetőség lesz eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybe vételére kis- és nagyléptékben egyaránt.